Göreme Belediyesi

Göreme Açık Hava Müzesi


 
 
 
M.S. 3. yüzyılda kuvvetli şahsiyete sahip rahipler bölgeyi dini düşünce ve yaşantının canlı bir merkezi haline getirdiler. M.S. 4. yüzyılda Kapadokya üç büyük azizin (Kayseri piskoposu Büyük Basil, kardeşi Nyssalı Gregory ve Nazianuslu Gregor) memleketi olarak bilinirdi. Bütün hıristiyanlık fikirleri bu hocalar tarafından birleştirilerek yeni bir şekil verilmiştir. Bunlardan Aziz Basil çok sofu bir hayatı tercih etmemiş, köy ve kasabalardan yeteri kadar uzakta, toplumların manevi sığınak yeri olarak küçük yerleşim yerleri kurmuştur. Buralarda bir vaizin nezaretinde günlük dini ibadetler yerine getirilmiştir. Aziz Basil’in Kapadokya kiliselerinde yapmış olduğu önemli reform cemaatla dua usulunu yeniden kurmasıdır.
 
 
 
Bugünkü Göreme Açık Hava Müzesi bu eğitim sisteminin başlatıldığı yerdir. Soğanlı, Ihlara, Açıksaray aynı eğitim sisteminin daha sonraları görüldüğü yerlerdir.
 
Göreme kiliselerinde oldukça yaygın olan tek nefli beşik tonozlu plan tipi, bölgede yaşayan dini topluluklar ve inzivaya çekilen keşişler için en uygun mimari yöntemdir. Ayrıca bu tip yapılar mezar yeri olarak da benimsenmiştir.
 
 
 
Kiliselerdeki fresklerde iki ayrı boyama tekniği kullanılmıştır:
 
1.Alçı ve sıva kullanmadan doğrudan kaya üzerine kırmızı aşı boyası ile yapılan boyama tekniği. Bu teknikte ana kaya fon olarak kullanılmıştır. (Aziz Basil, Elmalı Kilise ve Azize Barbara Şapeli v.s.)
 
2.Alçı kum ve saman karışımının ana kaya üzerine sıvanarak, secco tekniğinde yapılan boyama tekniği. Konular İncil’den ve İsa’nın hayatından alınmıştır.