Göreme Belediyesi

Basın Müşavirliği

Sorumlu : Yaşar Can DEMİREZEN
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 130


Halka yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek, bunları basın ve kamuoyuna duyurmak. Belediye ile basın ve kamuoyu arasındaki koordineyi oluşturarak karşılıklı bilgi akışını sağlamak. Vatandaşlardan gelen şikayet ve dileklerle ilgili yapılan işlerin takibini yapmak ve vatandaşı bilgilendirmek, birimler tarafından yapılan çalışmalar hakkında halkı bilgilendirici broşür, bülten vb. çalışmaları yapmak.
 
Doğrudan Başkan'a bağlı olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, medya için haber veya haberlerini teyit kaynağı olup bir anlamda, Göreme Belediyesi'ni ilgilendiren konularda medya mensuplarının başvurabileceği bir mercidir.
 
 
Müşavirlik ayrıca, kamuoyunun Göreme Belediyesi hakkında doğru bilgilenmesini sağlamak, Belediye'ye ilişkin kamuoyunda oluşabilecek haksız, yanlış ve olumsuz izlenimleri önlemek, Basın Açıklamalarını yapmak ve Göreme Belediyesi'nin tanıtımına katkıda bulunmakla görevlidir.
 
 
Günlük basın özeti hazırlanması, Belediye ile ilgili konuların küpür haline getirilmesi ve çoğaltılması, basınla Başkan’ ın irtibatlandırılması ile görevlidir. Ayrıca kültür etkinliklerinin tanıtılması, Belediyeye ait bültenin çıkarılması, Beyaz Masa ile halk şikayetlerinin cevaplandırılmasını da yürütmektir. Belediye ile halk ve diğer kuruluşlar arasında gerek duyulan iletişim görevini üstlenen müdürlüğümüz, enformasyon işlemlerini, basın takip ve iletişimini, halk ile diyaloğu çağın gerektirdiği teknolojik yenilikleri de takip ederek en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır.
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye binamızın giriş katında bulunmaktadır. Müdürlüğümüz belediye ile halk arasında köprü görevi görmektedir.